Sortides culturals

Serveis, programes i experiències amb l'objectiu de fomentar i promocionar el coneixement i la sensibilitat del patrimoni cultural i natural en base un turisme sostenible i responsable.

Treballs de síntesi.
Guies i descobertes.
Esdeveniments corporatius.


Extraescolars

Les activitats extraescolars potencien i estimulen nous aprenentatges que ajudaràn al desenvolupament integral de l’infant.

Cycnus Serveis proporciona un programa d’activitats que es desenvolupa conjuntament amb l’AMPA i el centre escolar per estimular i potenciar els valors que ens proporcionen els diferents entorns. 


Activitats de lleure

El lleure com a eina vehicular per impulsar valors i aprenentatges.

Els programes de lleure es desenvolupen a través de l’expressió i l’emoció mentre fomentem la cohesió, la companyonia i els hàbits saludables.

El lleure ens proporciona un entorn educatiu complet.


Sortides escolars

Programes i activitats dissenyades per gaudir un dia fora del centre, fomentem la convivència i els valors de companyonia, respecte al medi ambient al mateix temps que assolim els coneixements curriculars enriquint les experiències i el treball en equip dels participants.

Sortides Lúdiques i curriculars per impulsar la cohesió del grup i la interacció amb els companys.

Cycnus Escola

Diferents programes curriculars i extraescolars per potenciar els valors i aprenentatges que ens proporcionen les diferents activitats culturals, de lleure i esportives. 

Servei integral per l’escola.

Activitats curriculars i extraescolars a mida a les vostres necessitats.

Cycnus Lleure

Programes i esdeveniments de lleure que es desenvolupen a través de l'expressió i l'emoció mentre fomentem la cohesió, la companyonia i els hàbits saludables.

Amb l’objectiu de fomentar i promocionar el coneixement i la sensibilitat del patrimoni cultural i natural del nostre entorn.

 

Equip de professionals

Tot un equip de professionals, dinàmics i proactius, sota una metodologia multidisciplinària al vostre servei.

El lleure com a eina vehicular per impulsar valors, aprenentatge i valor social.

Les activitats, estades i esdeveniments de lleure ens proporcionen un entorn educatiu complet.

NOVETATS

Teatre

CYCNUS ESCOLA

Programa extraescolar

Desenvolupem activitats extraescolars, treballades conjuntament amb l'escola i l'AMPA, potenciant els valors educatius que ens proporcionen les diferents activitats culturals, esportives i de lleure durant el curs.

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash

CYCNUS ACADEMY

Programa de llengues

Quan  l'idioma és un valor en el desenvolupament i creixement personal i professional. Desenvolupem els nostres programes i les nostres activitats d'idiomes amb l’objectiu de potenciar la comunicació i les competències dels nostres alumnes.

kai-oberhauser-_Zu-9injbWc-unsplash

CYCNUS LLEURE

CASALS I COLÒNIES

El lleure com a eina vehicular per impulsar valors, aprenentatge i valor social.

Les activitats i estades de lleure ens proporcionen un entorn educatiu complet.

sebastien-gabriel-O0zLR_lVt8I-unsplash

CYCNUS CULTURA

créixer i conèixer

Serveis, programes i experiències amb l’objectiu de fomentar i promocionar el coneixement i la sensibilitat del patrimoni cultural i natural en base un turisme sostenible i responsble.

Escola de bàsquet

SPORTS CAMP

programa esportiu
Organitzem i desenvolupem diferents programes esportius i multi esportius en format estada o a l'escola com a casal.
Campus 360.

    Esport
    Salut
    Emoció
andreas-klassen-gZB-i-dA6ns-unsplash

CYCNUS EXPERIENCE

experiències compartides

Cycnus Serveis, professionals qualificats i amb experiència en  direcció i animació d'activitats és el valor afegit de qualitat al vostre projecte.