CYCNUS ESCOLA

Proporcionem diferents programes curriculars i extraescolars en cooperació amb el centre i l’AMPA per potenciar els valors educatius que ens proporcionen les diferents activitats culturals, de lleure i esportives. 
Fomentem la participació activa d’acord amb els valors de companyonia, treball en equip, esforç, respecte i diversió. 

Cycnus Escola proporciona diferents activitats curriculars i extraescolars en col·laboració amb l’escola i l’Associació de mares i pares, potenciant els valors educatius que ens proporcionen els diferents entorns i les activitats culturals i de lleure.
Fomentar una educació en base al respecte, la compayonia, el treball en equip i la pau.
Sortida de treball de síntesi.

Sortides escolars

Programes i activitats dissenyades d’un sol dia en horari lectiu, fomentem la convivència i els valors de companyonia, respecte al medi ambient, sensibilitat històrica i artística, al mateix temps que assolim els coneixements curriculars enriquint les experiències i el treball en equip dels participants.

    • Sortides Curriculars: Sortides dissenyades per completar el programa escolar. Proporcionem TS, visites i guies culturals, sortides al medi natural, gimcanes, tallers i diferents activitats per assolir els coneixements i enriquir les experiències personals dels participants.
    • Sortides Lúdiques: Activitats lúdiques i de convivència, natura, lleure i esports d’aventura per reforçar els vincles de companyonia, impulsar la cohesió del grup i la interacció amb els companys.
 

Treballs de síntesi

L’objectiu de fomentar valors i promocionar el coneixement i la sensibilitat del patrimoni cultural i natural del nostre entorn amb les diferents activitats que desenvolupem.

Sortides arreu del territori amb guies i visites curriculars.
Proporcionem activitats, descobertes i materials didàctics per assolir els coneixements i enriquir les experiències socioafectives dels participants.

El fil conductor serà el treball en equip i la comunicació mitjançant de diferents programes.

    • TS Outdoor: Desenvolupem els TS  en estades de 2 a 5 dies on el treball de camp serà el protagonista, acompanyat de diferents activitats, tallers i visites culturals que afavoriran la convivència i la cooperació.
    • TS Indoor:  Es desenvolupa durant tot el curs lectiu amb sortides de dia i activitats, presentacions i tallers al centre per tal que l’alumnat vagi desenvolupant el treball de recerca durant el curs.
Treball de síntesi - Energies renovables.

Treballs de síntesi integrats en el Programa semi immersió i immersió lingüística en llengua anglesa.

El nostre cap d’operacions us detallarà les activitats a realitzar, així com concretar, conjuntament amb el centre, els horaris i les competències a desenvolupar. Tanmateix ens podeu sol·licitar altres programes d’activitats que Cycnus el desenvoluparà.

Contacta’ns i concretarem el TS segons les vostres necessitats.

Convivències i colònies

Programes de sortides i estades de lleure educatiu per afavorir la convivència, el respecte i les capacitats socioafectives.
Adaptació del projecte i les sortides als participants.

  • Convivències d’inici de curs per començar el curs amb cohesió i il·lusió.
  • Colònies de fi de curs.

Sortides integrades en els programes de lleure i d’immersió lingüística en llengua anglesa.

Activitats extraescolars

Creiem en les activitats extraescolars com eina educativa i social pel creixement de la personalitat, educació en valors i hàbits saludables mentre potenciem elements de socialització en les etapes dels infants i adolescents.