Reforç
escolar

Reforç escolar

El nostre espai de reforç oferiex als alumnes l’ajut i el suport necessari per millorar en les diverses matèries que necessitin: idiomes, matemàtiques, ciències, deures diaris, etc… 

Oferim classes setmanals en petits grups dins el programa extraescolar. Organitzem el reforç escolar amb compatibilitat amb les altres activitats per què creiem en una educació transversal, sempre segons les necessitats dels nostres alumnes.

Atenem de forma específica les necessitats dels estudiants en aquelles àrees que els hi presentin més dificultats. D’aquesta tal manera, adaptem la classe i els grups a les necessitats específiques dels alumnes.

Cada alumne/a requereix un tipus d’ajut o d’altre, per això entenem cada classe particular és diferent. Els nostres coordinadors i professors estaran sempre disponibles per gestionar les necessitats específiques dels alumnes amb dislexia, autisme, TDH o TDA, i sobretot, disponibles a parlar amb els pares i mares per col·laborar en tot el que sigui possible..